Leveringsvoorwaarden

Ondanks het feit dat ShopXpress de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. ShopXpress is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. ShopXpress is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.