Oppervlakte desinfect 80s 1 Liter ShopXpress

Review dit product als eerste (0 recensies)

Oppervlakte desinfect 80s 1 Liter ShopXpress

Bestelnummer: 274943 Externe voorraad: 2679

Verpakt per: 1 Magazijn voorraad: 565

Prijs per: 1

€ 7,49 (excl. BTW)

(€ 9,06 inc.BTW)

Logo
Specificaties
Productnummer: 274943
Merk: Shopxpress
Externe voorraad: 2679
Magazijn voorraad: 565
Verpakt per: 1 / 1
Prijs per: 1
Omschrijving

De Desinfect 80S, 15503 N, is een geregistreerd desinfectiemiddel voor oppervlakte behandeling. Dit middel is zowel voor professioneel als particulier toegelaten. .

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacterien en bacteriesporen), gisten en schimmels

• op kleine harde oppervlakken in huishoudens, voedingsmiddelenindustrie en gezondheidszorg.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik. 

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt.

Desinfectie van harde oppervlakken

Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m2). Te behandelen oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt schoonmaakmiddel afspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen. Oppervlak nadrogen. Desinfect 80S moet onverdund met de triggerpomp op het oppervlak of materiaal worden aangebracht. Bij het desinfecteren moet zoveel Desinfect 80S gebruikt worden dat het oppervlak gedurende tenminste 5 minuten nat blijft. Vervolgens het product laten drogen aan de lucht.

 

Verbruik: 40-50 ml per m&² oppervlak.

Minimale inwerktijd: 5 minuten.

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

UN1170& 

Gevaar.

Bestanddelen: Ethanol

Licht ontvlambare vloeistof en damp.& 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden.

Werkzame stof: Ethanol 600G/L.

 

Gerelateerde producten
Alternatieve producten