035-8873099  06-39396220 - Lijnen open 08:00 - 17:00
0
Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten

Review dit product als eerste (0 recensies)

Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten

Bestelnummer: 110103 Externe voorraad: 81

Verpakt per: 1 Magazijn voorraad: -1

Prijs per: 1

€ 73,80 (excl. BTW)

(€ 89,30 inc.BTW)

Specificaties
Productnummer: 110103
Merk: Tana
Externe voorraad: 81
Magazijn voorraad: -1
Verpakt per: 1 / 1
Prijs per: 1
Omschrijving
Tabletten voor professionele &én tank-vaatwassers: ENERGY dishtabs zorgt voor perfecte resultaten dankzij zijn formule rijk aan actieve bestanddelen en chloormiddelen. ENERGY dishtabs maakt het mogelijk om kosten te besparen door de oplossing van het tablet in de machine te regelen. Dankzij de emmer van 4,8kg kan ENERGY dishtabs worden ingezet voor 870 wasbeurten. ENERGY dishtabs is gemakkelijk te gebruiken, aangezien er geen speciale doseringsmiddelen nodig zijn. Toepassingsgebied: Alleen geschikt voor professionele &&&é&&&éntank-vaatwassers. Niet gebruiken voor potten en pannen van zilver. Uit de buurt houden van vocht en warmte Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsinstructies Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/&&&… raadplegen.
Alternatieve producten