Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten

Review dit product als eerste (0 recensies)

Tana ENERGY dishtabs eentankvaatwassers 5kg +/- 900 wasbeurten

Bestelnummer: 110103 Externe voorraad: 81

Verpakt per: 1 Magazijn voorraad: -3

Prijs per: 1

€ 60,64 (excl. BTW)

(€ 73,37 inc.BTW)

Specificaties
Productnummer: 110103
Merk: Tana
Externe voorraad: 81
Magazijn voorraad: -3
Verpakt per: 1 / 1
Prijs per: 1
Omschrijving

Tabletten voor professionele ééntank-vaatwassers:

 • ENERGY dishtabs zorgt voor perfecte resultaten dankzij zijn formule rijk aan actieve bestanddelen en chloormiddelen.
 • ENERGY dishtabs maakt het mogelijk om kosten te besparen door de oplossing van het tablet in de machine te regelen.
 • Dankzij de emmer van 4,8kg kan ENERGY dishtabs worden ingezet voor 870 wasbeurten.
 • ENERGY dishtabs is gemakkelijk te gebruiken, aangezien er geen speciale doseringsmiddelen nodig zijn.

Toepassingsgebied:

 • Alleen geschikt voor professionele ééntank-vaatwassers.
 • Niet gebruiken voor potten en pannen van zilver.
 • Uit de buurt houden van vocht en warmte
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinstructies

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Alternatieve producten